Alternative flash content

Requirements

cuocthi

quản lý văn bản
lichlamviec
GDĐT
CAUGIAYTRAVEL

Từ ngày 21-22/3/2016 tại Hội trường UBND phường Dịch Vọng Hậu, Hội LHPN phường tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ phường nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đây là đơn vị đầu tiên trong Hội phụ nữ các phường thuộc quận tổ chức Đại hội.

Đại hội với chủ đề “Phát huy truyền thống văn hiến anh hùng, phụ nữ phường Dịch Vọng Hậu đoàn kết đổi mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng phường Dịch Vọng Hậu ngày càng giàu đẹp, văn minh”. Đại hội có nhiệm vụ: Đánh giá phong trào phụ nữ và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ lần thứ II, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2016 – 2021; thảo luận các văn kiện của Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đại biểu phụ nữ quận Cầu Giấy lần thứ V; bầu Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ phường khóa III và bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội cấp trên.

Trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, mặc dù nhân sự Ban chấp hành Hội phụ nữ phường có nhiều thay đổi, nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm của đội ngũ cán bộ, hội viên toàn phường, Ban chấp hành Hội LHPN phường đã tập trung triển khai, quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ phường lần thứ II nhiệm kỳ 2011-2016 trong 100% cán bộ, hội viên phụ nữ. Xây dựng chương trình công tác toàn khóa, kế hoạch triển khai thực hiện theo từng năm, có đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của phường; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ - trẻ em.

            Hội LHPN phường đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, làm tốt công tác giáo dục truyền thống góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của phường, thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ, thực hiện công bằng xã hội. Tiêu biểu là phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc” gắn với thực hiện Tiểu đề án 1 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước trong CBHV phụ nữ” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của đông đảo phụ nữ. Hàng năm đã có 95% - 100% CBHV đăng ký thực hiện phong trào, qua bình xét số CBHV đạt chuẩn mực “Trung hậu – Sáng tạo – Đảm đang – Thanh lịch” trung bình hàng năm là 92,5% vượt 7,5% chỉ tiêu đề ra (Nghị quyết là từ 80-85% trở lên đạt chuẩn mực)

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của BCT về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến năm 2015, Hội đã phát động CBHV có những việc làm thiết thực làm theo tấm gương của Bác: Tổ chức cho 100% CBHV đăng ký thực hiện “Lời nói hay, việc làm tốt, ứng xử đẹp” duy trì mô hình tiết kiệm “Nuôi lợn nhựa” với sự tham gia của 100% CBHV; Trong nhiệm kỳ vừa qua toàn phường tiết kiệm được 2.312.828.000đ, đã trích 291.679.000đ trợ cấp, tặng quà cho hội viên và con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ đạo triển khai xây dựng mới mô hình “Phụ nữ với sản phẩm thân thiện môi trường từ giấy loại”, mô hình “Tiết kiệm đồ tái chế trồng cây xanh” tại 100% các chi hội. Với việc làm đầy ý nghĩa này, các tầng lớp phụ nữ trong toàn phường đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường Xanh – Sạch – Đẹp;

Thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ tiến bộ và lợi ích hợp pháp của phụ nữ theo tinh thần Nghị quyết 19/CP, Hội phụ nữ đã chủ động tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới phụ nữ, trẻ em như Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật HNGĐ, Luật thừa kế, Luật dân sự sửa đổi, Luật hình sự...

Hội đã có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cính quyền, MTTQ và các đoàn thể của phường ngày càng vững mạnh. Chủ động giám sát thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ và hoạt động Ban VSTBPN. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của phụ nữ, trẻ em.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã giới thiệu được 21 chị em ưu tú với Đảng và đã có 12 chị em được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Hội còn chủ động tham mưu cho Ban vì sự tiến bộ phụ nữ phường hoạt động tốt, có hiệu quả. Tham mưu với các cấp ủy Đảng tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 11/NQ-TW của Bộ chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Phát hiện, giới thiệu phụ nữ có đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy và HĐND các cấp.

Hội LHPN phường đã có nhiều biện pháp sáng tạo hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống như: Duy trì sinh hoạt của nhóm phụ nữ liên kết xóa nghèo, giúp đỡ xóa nghèo có địa chỉ, hỗ trợ vốn, tư vấn giới thiệu việc làm. Kết quả đã có 14 hộ gia đình hội viên nghèo, hộ nghèo do nữ làm chủ có khả năng lao động được giúp đỡ phát triển kinh tế; tổ chức 9 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 480 hội viên đạt 258% chỉ tiêu đề ra ….

Công tác phát triển hội viên được quan tâm đặc biệt. Đã xây dựng các chuyên đề chỉ đạo sâu hàng năm như: Chuyên đề “Nâng cao năng lực điều hành và tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ Hội cơ sở”, chuyên đề Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt hội viên. Trong 5 năm, đã phát triển được 184 hội viên, đạt tỷ lệ 4,9 %. Hiện nay, toàn phường có 1722 hội viên, 20 chi hội và 34 tổ phụ nữ.

Trong nhiệm kì mới 2016 - 2021, Hội LHPN phường xác định nhiệm vụ trọng tâm làTăng cường đoàn kết, tập hợp, thu hút, động viên các tầng lớp phụ nữ trong phường học tập, rèn luyện, phấn đấu đạt chuẩn mực “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”. Tham gia thực hiện thắng lợi chương trình phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, xây dựng nếp sống văn hoá người Hà Nội, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phấn đấu vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ”. Phấn đấu thực hiện 10 chỉ tiêu cơ bản và 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp: (1) Vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao trình độ, năng lực, phát huy giá trị đạo đức, rèn luyện chuẩn mực “Trung hậu – Sáng tạo – Đảm đang – Thanh lịch”. (2)Tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát thực hiện chính sách về bình đẳng giới. (3) Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường. (4) Hỗ trợ xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc. (5) Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh.

Theo kế hoạch, từ 30/3 - 10/4/2016, Hội phụ nữ các phường còn lại trên địa bàn quận sẽ tổ chức Đại hội Hội phụ nữ phường hết nhiệm kỳ. Dự kiến Hội LHPN quận sẽ tổ chức Đại hội vào trung tuần tháng 6/2016.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

ThongTinNguoiPhatNgon

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Quận Cầu Giấy 20 năm xây dựng và phát triển (01/9/1997 - 01/9/2017)

Quận Cầu Giấy được thành lập theo Nghị định 74/CP ngày 22/11/1996 của Chính phủ (chính thức đi vào hoạt động từ 01-9-1997) bao gồm 4 thị trấn (Nghĩa Đô,...

Phòng bệnh sốt xuất huyết

I. DIỆT BỌ GẪY MUỖI VẰN SẼ PHÒNG ĐƯỢC BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT 1. Không để muỗi vằn sản sinh ra bọ gậy - Thả cá vào bể nước. - Dùng nắp đậy...

Cách phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue

Bệnh sốt xuất huyết do virus Dengue gây nên. Virus Dengue lây truyền từ người bệnh sang người lành qua loài muỗi vằn. Muỗi vằn có màu đen, trên thân...

Bài tuyên truyền phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết

Hiện nay, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp do thời tiết mưa nhiều, không khí nóng ẩm, muỗi dễ sinh sôi, phát triển. Theo...

Phòng chống sốt xuất huyết

Bệnh sốt xuất huyết là gì? Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do vi rút dengue gây ra. Bệnh lây lan do muỗi...

Tuyên truyền về phòng, chống mua bán người

Trong những năm gần đây, tình trạng mua bán người trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng diễn ra phức tạp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm...

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

LƯỢT TRUY CẬP

3045372
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng
1423
6140
38816
55956
123336
116781
3045372