Alternative flash content

Requirements

cuocthi

quản lý văn bản
lichlamviec
GDĐT
CAUGIAYTRAVEL

Tên file Kích cỡ Ngày
A Microsoft Word file 66. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 24-04 den ngay 29-04-2017.doc 88 KB 2017-04-22 18:14:57
A Microsoft Word file 65. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 17-04 den ngay 22-04-2017.doc 81.5 KB 2017-04-16 10:50:26
A Microsoft Word file 64. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 10-04 den ngay 15-04-2017.doc 90 KB 2017-04-10 16:09:57
A Microsoft Word file 63. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 03-04 den ngay 08-04-2017.doc 87 KB 2017-04-02 12:47:04
A Microsoft Word file 62. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 27-03 den ngay 01-04-2017.doc 96 KB 2017-03-27 00:34:39
A Microsoft Word file 61. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 20-03 den ngay 25-03-2017.doc 94 KB 2017-03-20 09:04:27
A Microsoft Word file 60 Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 13-03 den ngay 18-03-2017.doc 75 KB 2017-03-11 09:12:32
A Microsoft Word file 59. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 06-03 den ngay 12-03-2017.doc 91.5 KB 2017-03-06 09:01:07
A Microsoft Word file 58. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 27-02 den ngay 04-03-2017.doc 74 KB 2017-02-27 08:27:50
A Microsoft Word file 57. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 20-02 den ngay 25-02-2017.doc 73 KB 2017-02-17 20:48:01
A Microsoft Word file 56. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 13-02 den ngay 18-02-2017.doc 77.5 KB 2017-02-12 17:03:38
A Microsoft Word file 55. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 06-02 den ngay 11-02-2017.doc 74.5 KB 2017-02-03 23:29:57
A Microsoft Word file 54. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 23-01 den ngay 28-01-2017.doc 68.5 KB 2017-01-21 18:33:20
A Microsoft Word file 53. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 16-01 den ngay 21-01-2017.doc 90.5 KB 2017-01-16 08:57:47
A Microsoft Word file 52. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 09-01 den ngay 14-01-2017.doc 78.5 KB 2017-01-07 23:52:21
A Microsoft Word file 51. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 02-01 den ngay 07-01-2016.doc 77 KB 2016-12-31 18:29:05
A Microsoft Word file 50. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 26-12 den ngay 31-12-2016.doc 97.5 KB 2016-12-23 19:43:36
A Microsoft Word file 49. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 19-12 den ngay 24-12-2016.doc 91 KB 2016-12-16 19:29:30
A Microsoft Word file 48. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 12-12 den ngay 17-12-2016.doc 75 KB 2016-12-09 20:02:33
A Microsoft Word file 47. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 05-12 den ngay 10-12-2016.doc 92.5 KB 2016-12-04 23:43:52
A Microsoft Word file 46. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 28-11 den ngay 03-12-2016 .doc 75.5 KB 2016-11-26 16:18:25
A Microsoft Word file 45. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 21-11 den ngay 26-11-2016.doc 96 KB 2016-11-20 23:41:29
A Microsoft Word file 44. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 14-11 den ngay 19-11-2016.doc 87.5 KB 2016-11-11 19:59:11
A Microsoft Word file 43. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 7-11 den ngay 12-11-2016.doc 82 KB 2016-11-06 17:28:20
A Microsoft Word file 42. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 31-10 den ngay 04-11-2016.doc 77.5 KB 2016-10-29 11:06:50
A Microsoft Word file 41. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 24-10 den ngay 28-10-2016.doc 84 KB 2016-10-22 23:59:43
A Microsoft Word file 40. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 17-10 den ngay 21-10-2016.doc 71.5 KB 2016-10-15 17:19:51
A Microsoft Word file 39. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 10-10 den ngay 15-10-2016.doc 87 KB 2016-10-09 16:20:26
A Microsoft Word file 38. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 03-10 den ngay 08-10-2016.doc 70 KB 2016-09-30 21:13:45
A Microsoft Word file 37. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 26-9 den ngay 01-10-2016.doc 91 KB 2016-09-25 09:02:15
A Microsoft Word file 36. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 19-9 den ngay 23-9-2016.doc 60.5 KB 2016-09-19 10:25:01
A Microsoft Word file 35. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 12-9 den ngay 17-9-2016.doc 70 KB 2016-09-11 16:42:04
A Microsoft Word file 34. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 05-9 den ngay 10-9-2016.doc 74.5 KB 2016-09-05 08:45:05
A Microsoft Word file 33. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 29-9 den ngay 02-9-2016.doc 66.5 KB 2016-08-28 00:48:14
A Microsoft Word file 32. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 22-8 den ngay 27-8-2016.doc 79 KB 2016-08-19 21:38:26
A Microsoft Word file 31. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 15-8 den ngay 19-8-2016.doc 67.5 KB 2016-08-14 12:17:50
A Microsoft Word file 30. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 08-8 den ngay 12-8-2016.doc 63 KB 2016-08-08 08:26:56
A Microsoft Word file 29. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 01-8 den ngay 06-8-2016.doc 74 KB 2016-07-30 23:22:01
A Microsoft Word file 28. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 25-7 den ngay 29-7-2016.doc 71.5 KB 2016-07-25 01:16:37
A Microsoft Word file 27. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 18-7 den ngay 23-7-2016.doc 82 KB 2016-07-16 00:29:39
A Microsoft Word file 26. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 11-7 den ngay 15-7-2016.doc 83.5 KB 2016-07-08 23:15:28
A Microsoft Word file 25. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 04-7 den ngay 8-7-2016.doc 83 KB 2016-07-02 16:35:15
A Microsoft Word file 23. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 20-6 den ngay 24-6-2016.doc 76.5 KB 2016-06-18 12:52:50
A Microsoft Word file 22. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 13-6 den ngay 17-6-2016.doc 63.5 KB 2016-06-13 00:09:40
A Microsoft Word file 21 Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 06-6 den ngay 10-6-2016.doc 66 KB 2016-06-03 19:27:21
A Microsoft Word file 20 Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 30-5 den ngay 04-6-2016.doc 62 KB 2016-05-30 10:45:57
A Microsoft Word file 19. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 23-5 den ngay 27-5-2016.doc 55 KB 2016-05-22 15:44:17
A Microsoft Word file 18. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 16-5 den ngay 22-5-2016.doc 57 KB 2016-05-16 09:38:51
A Microsoft Word file 17. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 09-5 den ngay 13-5-2016.doc 51 KB 2016-05-07 22:54:28
A Microsoft Word file 16. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 04-05 den 06-05-2016.doc 76 KB 2016-05-02 17:12:35
A Microsoft Word file 13. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 11-04 den 15-04-2016.doc 81 KB 2016-04-08 17:28:24
A Microsoft Word file 12. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 04-04 den 08-04-2016.doc 88 KB 2016-04-01 18:32:45
A Microsoft Word file 11. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 28-03 den 01-04-2016.doc 89.5 KB 2016-03-25 20:30:54
A Microsoft Word file 4. Lich cong tac cua lanh dao HDND-UBND tu ngay 23-01 den ngay 28-01-2017.doc 68.5 KB 2017-01-21 18:20:39

ThongTinNguoiPhatNgon

THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Nôi dung tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

I. Kết quả đạt được Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống...

Hưởng ứng giờ trái đất năm 2017

Giờ Trái đất là chiến dịch toàn cầu do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) phát động và khởi xướng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng...

Những nội dung cơ bản trong chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày 15/5/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập...

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Tháng 6 năm 2012, Liên hợp quốc đã tuyên bố chọn ngày 20 tháng 3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc. 193 nước thành viên (trong đó có Việt Nam)...

Bài tuyên truyền về dịch cúm gia cầm

Bệnh cúm gia cầm là bệnh truyền nhiễm do virus cúm týp A thuộc họ Orthomyxoviridae gây ra. Virus cúm A gây bệnh cho gia cầm, 1 số loài động...

Ngộ độc rượu chứa Methanol

Methanol tức rượu Methyl, là một chất cồn, có công thức hóa học là CH3OH, không màu, dễ cháy, dễ tan trong nước. Trong đời sống, methanol thường được dùng...

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

LƯỢT TRUY CẬP

2538963
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tổng
986
2737
8521
17846
62324
81341
2538963